Vesti
Obavestenje o ukidanju odlozenog placanja potrosnje prirodnog gasa PDF Štampa El. pošta

Obaveštenje o ukidanju odloženog plaćanja potrošnje prirodnog gasa

Gas-feromont a.d. Stara Pazova,  Vas obaveštava da se po odluci Upravnog Odbora JP "Srbijagas"  od  25.09.2012. ukida odloženo plaćanje za isporučeni prirodni gas. Od obračunskog perioda 01.11. - 30.11.2012. godine  prirodni gas će biti fakturisan sa dospećem u ukupnom iznosu mesečne potrošnje.

U skladu s tim,  Gas-feromont a.d. Stara Pazova  je prinuđen da ukine odloženo plaćanje 37,5% od ukupnog računa za isporučeni gas koji dospeva na naplatu u roku od šest meseci od roka dospeća prvog dela računa.

Računi za obračunski period  01.11. – 30.11.2012.  za utrošeni prirodni gas će svim potrošačima biti fakturisani sa dospećem u ukupnom iznosu mesečne potrošnje.

Ovakav način fakturisanja potrošačima je neizbežna posledica Odluke JP »Srbijagas« kojom je distributerima ukinuta mogućnost odloženog plaćanja.

S poštovanjem,

Gas-feromont a.d. Stara Pazova

 

 
08.11.2011. Rešenje o davanju saglasnosti na odluke o utvrđivanju cena PDF Štampa El. pošta

Rešenje o davanju saglasnosti na odluke o utvrđivanju cene prirodnog gasa za tarifne kupce

Rešenje o davanju saglasnosti na odluke o utvrđivanju cene za pristup i korišćenje sistema za distribuciju prirodnog gasa

Odluku o utvrđivanju cene prirodnog gasa za tarifne kupce i cene za pristup i korišćenje sistema za distribuciju prirodnog gasa možete videti u sekciji vesti.

 
15.09.2011. Odluka o utvrđivanju cene prirodnog gasa PDF Štampa El. pošta

Na osnovu člana 66. st.5 i 6. Zakona o energetici ("Službeni glasnik RS" broj 84/04, 57/11), člana 28, stava 1. tačka 2, Zakona o javnim preduzećima i obavljanju delatnosti od opšteg interesa ("Službeni glasnik RS", br.25/00, 17/05, 108/05 i 123/07), člana 50. tačka 12. Osnivačkog akta akcionarskog društva "Gas-feromont", Stara Pazova od 28.11.2006 godine, direktor, "Gas-feromont" a.d., Stara Pazova dana 31.08.2011 godine, donosi Odluku o utvrđivanju cene prirodnog gasa za tarifne kupce i Odluku o utvrđivanju cene za pristup i korišćenje sistema za distribuciju prirodnog gasa. Odluke stupaju na snagu po dobijanju saglasnosti Vlade Republike Srbije. Odluke možete videti na link-ovima ispod:

Odluka o utvrdjivanju cene prirodnog gasa za tarifne kupce

Odluka o utvrdjivanju cene za pristup i koriscenje sistema za distribuciju prirodnog gasa

 
<< Start < Prethodni 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sledeći > Kraj >>

Strana 10 od 10
- Copyright © 2008 Gas-feromont a.d. - - design by averes -
- Powered by Joomla! 1.5 -